Header homepage
Cover boek

NIEUW: MIJN BOEK
EEN SPORTOUDER OP ZOEK NAAR GELUK EN SUCCES

Dankbaar dat ik mijn missie de wereld mag in brengen!

Ik schreef een biografie voor ouders van een kind met sporttalent en voor iedereen die een ander wil empoweren om hun droom waar te maken.

Wat als het sporttalent van je kinderen je leven beheerst? Als je er alles voor over hebt om hen te helpen succesvol te worden in hun sport? Als hun passie jouw passie wordt of omgekeerd? Wat heeft je kind echt nodig om zijn volste potentieel te benutten en te groeien naar de beste versie van zichzelf? Zodat het zelfredzaam en veerkrachtig wordt in de sport en in het leven.

Na het lezen van mijn boek weet je dat echte winnaars niets te verliezen hebben. Ze gaan voor meer gaan dan goud!

 

Heb jij een kind met sporttalent?

Ik help ouders van kinderen met een competitief en ambitieus sporttalent.

Via mijn aanpak halen zij het beste uit hun kind zodat het zijn volste potentieel uit zijn leven en sport haalt.

Hierdoor tonen zij hoe je gelukkig en succesvol wordt en zijn zij hun grootste inspirator.

Op zoek naar antwoorden over evenwichtig sportouderschap?

 

Jij bent de belangrijkste coach van je kind

Als ouder wil je jouw kind vrij en onbezorgd laten opgroeien. Kinderen met een uitzonderlijk sporttalent komen echter in een wereld die heel veel van hen vraagt. Een wereld vol valkuilen, waar successen en tegenslagen elkaar afwisselen. Een wereld gericht op prestaties, met weinig ruimte voor gevoelens en kwetsbaarheid.

Om de balans te vinden tussen plezier, geluk en presteren, moet je kind kunnen terugvallen op een fundament van stabiliteit en rust. Als ouder is het jouw rol om zorg te dragen voor je kind en jezelf.

In welke mate beïnvloed de veeleisende sportwereld jouw ouderschap?

Sta jij open voor een nieuwe kijk op sporten, coachen en winnen?

In topport telt vandaag slechts één ding: topprestaties leveren.
En dat begint al in de jeugdafdelingen. Kinderen met een uitzonderlijk sporttalent
worden gecoacht met slechts één doel voor ogen: de beste worden in wat ze doen.

 

“Ik beschouw sport als een manier om een kind zijn volle potentieel te laten benutten.

Kinderen met sporttalent moeten de vrijheid voelen om zichzelf te zijn. In en door hun sport.”

 

Kinderen met sporttalent moeten durven experimenteren door te lukken en te 'mislukken'.
Zo komen ze tot inzichten en oplossingen en leren ze zelf verantwoordelijkheid
te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Als we de talenten van kinderen op zo’n manier benaderen, ontstaat er ruimte voor
succesvolle groei die veel verder gaat dan de prestatie op zich.

Meer weten over mijn visie op sporten en ouderschap?

 

Hoe mijn ervaring jou kan helpen

Als ex-topsporter en mama van drie dochters met sporttalent heb ik ondervonden dat sport niet alleen vreugde, passie en plezier voorbrengt, maar vaak ook veel onnodig lijden en spanningen.

De ene keer was ik intens gelukkig en dankbaar voor het sporttalent van mijn kinderen. De andere keer werd ik overmand door stress, spanning, frustratie, angst, twijfel en onzekerheid. De wereld van competitiesport bracht mij en mijn kinderen vaak uit balans. Het had een (te) grote impact op ons leven.

Mijn hele leven stond in het teken van mijn sportende kinderen. Tot ik tegen de muur botste. Toen besefte ik dat het anders moest.

Ik zocht en vond een weg om de juiste balans te vinden in mijn sportouderschap en in de opvoeding van mijn kinderen. Sindsdien gaat alles veel makkelijker. Bijna moeiteloos.

Ik ervaar nu meer ruimte en evenwicht bij mezelf en mijn kinderen. Ze hebben meer plezier én succes in hun leven, zowel op het sportveld als ernaast.

“Het is mijn persoonlijke missie om mijn ervaringen, inzichten en kennis te delen met ouders van talentvolle sportende kinderen. Ik wil hen helpen om het juiste evenwicht te vinden voor zichzelf en hun kinderen. In de sport en in het leven.”

~ Marleen Nelis ~

Wil je weten hoe jij vandaag in je sportouderschap staat?

Het coachingstraject bij Marleen heeft me veel inzichten, een stuk vertrouwen en rust gegeven. Het was een leerrijke en inspirerende ervaring.

Sophie Gabriels

Wie ben ik (om jou dit te vertellen)?

Sport was jarenlang de enigste focus in mijn leven. Eerst recreatief, later als topsporter en daarna als sportouder. In 1981 zwaaide ik op zeventienjarige leeftijd af op de sportschool. Datzelfde jaar belande ik samen met mijn tweelingzus per toeval in het plaatselijke fitnesscenter. Gesteund en begeleid door een ex-Olympisch gewichtheffer, werd powerlifting onze gezamenlijke passie.

Het monde uit in een waanzinnig periode als topsporter. Van 1984 tot 1996 behaalde ik verschillende medailles op Europese- en wereldkampioenschappen in het powerliften.

Vanuit mijn passie voor sport startte ik in 1997 een recreatieve sportclub. In 2008 bouwden we een immense turnzaal waar nu wekelijks honderden jongeren en ouderen genieten van dans-, gym en sportlessen.

Mijn dochters hebben een aangeboren sporttalent meegekregen. Jarenlang heb ik hen met veel passie opgevoed en begeleid in de sport. Toen zij topsporters werden, nam competitie, vechten en volharding een te grote plaats in mijn leven. Hoewel de sport en het realiseren van doelen mij ook vaak houvast hebben geboden in een turbulent, niet altijd makkelijk leven.

C48DF19D-5721-4689-BB31-34477372A1CC

DE OMMEKEER

In 2017 werd ik in mijn privéleven geconfronteerd met verschillende aangrijpende gebeurtenissen. Ik moest mijn kinderen loslaten, ik kreeg een pijnlijke scheiding te verwerken, en mijn eeneiige tweelingzus werd ongeneeslijk ziek.

Lees verder

In die periode ontdekte ik voor het eerst wat kwetsbaarheid was. Ik ontdekte emoties en plekken in mezelf die ik voorheen nog nooit gezien had.

Vechten uit angst om iets te verliezen maakte plaats voor een mindset van dankbaarheid, overvloed, energie en creativiteit. Ik ontdekte wat nodig is om te kunnen leven, vrij van druk en angst. Ik ontdekte wat winnen echt betekende. Er viel een zwaarte van mijn schouders en ik steeg boven mijzelf uit. Daardoor ervaar ik vandaag meer vertrouwen, meer vrijheid, meer innerlijke rust, meer plezier en meer oprecht geluk.

Wil jij ook leren om meer rust en balans te vinden in je leven als sportouder?

Contacteer mij voor een persoonlijk gesprek

Inklappen

2DCCE82D-21F4-4E86-8C37-AE1A04D659AC

MIJN PERSOONLIJKE MISSIE

Tijdens deze periode van persoonlijke transformatie kreeg mijn missie meer en meer vorm: mijn ervaring, inzichten en kennis delen met ouders van kinderen met sporttalent met als doel om samen de beste versie van onszelf te worden.

Lees verder

Niet ten koste van geluk, maar vanuit geluk.

Contacteer mij voor een persoonlijk gesprek

Inklappen

btf

ZELF

ONTWIKKELING

Ik investeer al jaren rijkelijk en intensief in zelfontwikkeling en persoonlijke groei.

Lees verder

Ik studeerde lichamelijke opvoeding en klinisch psychologie. Daarnaast volgde ik de opleidingen systeemtherapie en masterclass sportmanagement. Momenteel volg ik de opleiding emotiecoach o.l.v. Vera Helleman.

Contacteer mij voor een persoonlijk gesprek

Inklappen

Nieuwe visie op sport

Meer dan goud

De prestatiedruk op kinderen met  sporttalent is extreem hoog.
Niet alleen voor je kind, maar ook voor jou als ouder zorgt het voor druk en tegenstrijdige gevoelens.

Je wilt dat je kind plezier maakt en gelukkig is. In alle vrijheid. Maar, tegelijkertijd wil je
dat het zo goed mogelijk presteert, want dat maakt je trots. Je geniet ervan als de coach
of andere ouders of je omgeving je vertellen hoe goed je kind het doet.

Dus wat doe je? Je motiveert je kind om zijn uiterste best te doen. Om goed te trainen. Zonder jezelf af te vragen wat je kind er precies van vindt. Je gaat ervan uit dat je kind hetzelfde wil.

Maar is dat wel zo? Sta je soms stil bij wat de constante prestatiedruk doet met je kind? Zijn die kortstondige gevoelens van euforie wanneer het een wedstrijd wint het waard om al de rest te vergeten?

Mijn ervaringen als topsporter en mama van talentvolle sportkinderen hebben mij geleerd
dat een eenzijdige focus op prestaties een gemiste kans is. Het staat de diepere,
meer betekenisvolle waarde van sport en van het leven in het algemeen in de weg.

Voel jij je echt goed in je rol als ouder van een kind met sporttalent?

Een meer waardevolle sportbeleving

Ik beschouw sport als een speel- en leertuin voor het leven. Je kind kan zich uitleven, amuseert zich en vindt geluk in zijn passie. Het leert om te winnen en te verliezen. Om terug te vechten na een tegenslag en om door te zetten wanneer het moeilijk wordt. Om samen te werken, te genieten en te relativeren.

Ik wil je helpen om minder te focussen op prestaties en meer te focussen op de meer betekenisvolle waarde van sport. Sport als gangmaker van een gelukkig en succesvol leven. Zo gaan we voor meer dan goud.

Wil jij gaan voor meer dan goud?

"Marleen heeft overtuigingskracht en is een geweldige inspirator. Zij leerde mij genieten van kleine dingen en van elkaar. Ik zie dankzij haar de rijkdom van mijn eigen kwetsbaarheid"

Veronique Moerenhout

"Marleen weet mensen te raken. Zij is ongelofelijk sterk en tegelijkertijd een gevoelsmens met zoveel levenservaring. Bij Marleen voel ik mij begrepen en geholpen."

Sarah Gri

Wanneer je het gevoel hebt met je rug tegen de muur te staan.. het kan zo niet verder, er moet iets veranderen…
En dan ontdek je ‘Meer dan goud’. Investeren in jezelf en je gezin.. zo waardevol en noodzakelijk!
Dankbaar kijk ik terug op een, niet altijd even makkelijk, maar zeer leerrijk traject.

Sophie Gabriels

Mijn drie Gouden G's in sport

GELIJKWAARDIG

De waarde van een mens wordt in onze maatschappij steeds meer afgemeten aan zijn prestaties, bezit, succes en status. Ook sport is vaak een middel om waardering en erkenning af te dwingen. 

Lees verder

Logisch, want voor de media, sportfederaties en sponsors moet je eerst presteren voordat ze je eren.

Als plezier in het spel niet meer de focus is, wordt sport al snel een zinloze slag om prestige. Sport als middel om erkenning, waardering en liefde te ontvangen is een illusie. Het is een strijd die je nooit kan winnen. Je hoeft je niet eerst te bewijzen om het te verdienen.

“Als prestaties het enige doel van sport wordt, is het een bron van lijden.”

Je hebt de keuze om te geloven in een ander verhaal!

Als je ziet wie je werkelijk bent, hoef je niet meer te streven naar externe roem. Dan ben je vanzelf een winnaar die niets te verliezen heeft en ontstaat er ruimte voor relaties waarin we allemaal één en gelijk zijn. Zo wordt het leven een prachtig spel zonder verliezers.

Benieuwd hoe jij echt kan winnen als ouder van een kind met sporttalent?

Vraag het mij

Inklappen

GEBALANCEERD

Ik ondervond dat er in de wereld van competitiesport weinig ruimte was voor kwetsbaarheid. Pas toen ik mijn eigen verlangens, pijn en angsten durfde te benoemen maakte zwakheid plaats voor kracht, authenticiteit en balans.

Lees verder

Ik ontdekte dat niet alleen harde eigenschappen als vechtlust, doorzettingsvermogen en wilskracht, maar ook zachte eigenschappen en kwetsbaarheid een grote kracht zijn.

Het vroeg moed om mijn kwetsbaarheid te erkennen en te tonen. Mijn hart openen en het risico nemen dat het gebroken kon worden, bleek achteraf de mooiste prestatie ooit in mijn leven.

“Niet kwetsbaar durven zijn, is een bron van lijden. Het zorgt voor vernauwing en verkramping.”

Als mens in het algemeen en sportouder in het bijzonder voel ik mij nu een levenskunstenaar. Ik slaag erin om ook bij pijnlijke en heftige emoties in balans te blijven. Ik ben mild en compassievol voor mijzelf.

Wil jij meer balans in je leven als sportouder

Laten we praten

Inklappen

GELUK

Kortstondige kicks geven voldoening en kleur aan het leven. Een leuke reis, lekker gaan eten, een mooi ingericht huis, een nieuwe auto, een mooie prestatie, een overwinning…

Lees verder

Het is logisch dat we ervan genieten.

Maar, er schuilt ook gevaar in. De zoektocht naar kortstondig geluk kan verslavend zijn. Na het bereiken van je doel, ben je even gelukkig. Enkele uren later is het euforisch gevoel echter alweer weg.

Dan begint het opnieuw te knagen en ga je op zoek naar het volgende. Meer geld, betere prestaties, meer erkenning, meer waardering,… Het vraagt steeds meer van jezelf, je omgeving en je kinderen. Het gevolg? Meer stress, meer druk, meer spanningen, meer angst, meer onzekerheid en minder voldoening.

“Als je de sportprestaties van je kind nodig hebt om gelukkig te zijn, wordt het een bron van lijden.”

Ik ontdekte dat langdurig geluk niet van buitenaf, maar van binnenuit komt. Je hebt zelf alle ingrediënten in handen om duurzaam gelukkig te zijn. Al wat je zoekt is al aanwezig.

Wil jij duurzaam geluk vinden?

Ik help je op weg

Inklappen

"Helden hebben
ook hun
kwetsbaarheden"

Checklist

Speciaal voor jou, gepassioneerde sportouder die er zowat alles voor over heeft om jouw kind te steunen in zijn ambities.

Hopelijk helpt hij je in je doolhof van emoties en verwachtingen die jij jezelf oplegt.

Vul hieronder je gegevens in, dan stuur ik de checklist DIRECT naar je toe.

* Met mijn inschrijving geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Ben jij benieuwd en wil jij ook de stap zetten naar meer Vertrouwen, meer Innerlijke rust en meer Plezier in je sportouderschap?

Ben jij benieuwd hoe je de meest waardevolle bijdrage bent voor je sportend kind?

Word de grootste versie van jezelf en hiermee de grootste inspirator voor je kind!

Samen gaan we voor meer dan goud!