Van hard naar hart in jouw competitieve omgeving

Voor ouders van een kind met sporttalent

Ik help jou de ondersteunde ouder te zijn die je kind nodig heeft in de veeleisende wereld van presteren en competitie.

Van
ego-gestuurde
saboteur
naar
hart-gedreven ondersteuner

Ouder zijn van een kind met sporttalent brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Wanneer je kind zich in een competitieve omgeving bevindt, bestaat het risico dat het talent ten koste gaat van plezier, geluk en de relatie met je kind. Je ervaart een tweestrijd tussen enerzijds het welzijn en geluk van je kind en anderzijds de druk om goed te presteren. Hoe kan je als ouder je kind best ondersteunen in deze ogenschijnlijk tegenstrijdige werelden?

Ik begeleid en ondersteun ouders van een kind met sporttalent vanuit wie zij werkelijk zijn, zodat ze ondanks en dankzij de sport in verbinding blijven met hun kind. Van daaruit reik ik handvatten aan om hun kind te helpen veerkrachtig te zijn, zelfvertrouwen te ontwikkelen en minder te twijfelen.

Je moet niet altijd te winnen om jezelf
een winnaar te mogen noemen

Met 'Meer dan Goud' overstijgen we de ego-saboteurs die vrijheid, geluk, groei en voldoening in de weg staan. Ik begeleid je in de ondersteunende rol die je kind nodig heeft om zijn of haar talent(en) tot volle bloei te laten komen, vanuit het hart. Dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen!

Balans vinden in de harde wereld van competitie en presteren

Als liefdevolle ouder wil je natuurlijk dat je kind in de eerste plaats gelukkig is, en sport speelt daarbij een belangrijke rol. Echter, zodra competitie in het spel komt, merk je dat de onbevangen speelsheid en vrijheid waarmee het allemaal begon plaatsmaken voor druk, twijfel en onzekerheid. De ooit zo vloeiende flow verandert in verkramping, en je ziet dat competitie niet altijd het beste in je kind naar boven haalt:

 • Het presteert onder zijn/haar niveau.
 • Heeft angst om fouten te maken
 • Emoties nemen de overhand
 • Je kind is gevoelig voor de reacties van de buitenwereld.
 • Het heeft weinig zelfvertrouwen en breekt zichzelf af.

Dit leidt tot spanningen en polarisatie tussen ouders en kinderen onderling, en in sommige gevallen zelfs tot het vroegtijdig stoppen met hun sport (drop-out).

De impact
op jou
als ouder

Natuurlijk heeft dit alles een grote impact op jou als ouder. De sport van je kind begint steeds meer van je te eisen. Je wordt overvallen door gevoelens van onmacht, piekert veel en slaapt slecht. Talloze vragen en twijfels komen in je op:

 • Doe ik dit wel goed?
 • Leg ik misschien te veel druk op mijn kind?
 • Wat moet ik wel en niet tegen mijn kind zeggen?
 • Moet ik het meer loslaten?
 • Heb ik te hoge verwachtingen?
 • Gaat mijn kind het wel redden?

Je hoofd draait op volle toeren en je wilt niets liever dan je kind het vertrouwen geven dat het zo hard nodig heeft. Maar telkens weer steekt die twijfel en onzekerheid de kop op, waardoor je in een vicieuze cirkel belandt. Er blijft een constante onrust en leegte hangen, en het voelt als een last om voortdurend om te moeten gaan met deze onvoorspelbaarheid.

Jouw vraag,
mijn missie

Je vraagt je af of dit alles nog wel de moeite waard is. Hoe kun je jouw kind het vertrouwen geven dat het zo hard verdient? Ik begrijp je volledig, lieve sportouder. Maar weet dat je er niet alleen voor staat en dat de werkelijkheid veel milder en zachter is dan je denkt. Ik sta klaar om je te helpen om balans te vinden in de harde wereld van competitie en presteren.

“Door de waardevolle inzichten die ik kreeg, is mijn mindset volledig veranderd. Ik voel mij nu veel rustiger en ontspannen.”

“Ik heb na het volgen van het traject meer vertrouwen dat alles goed komt. Ik heb leren houden van mijn kind om wie het is en niet om wat het presteert. Hierdoor valt er een grote ballast van mijn schouders en voelt mijn kind zich meer ontspannen en veilig. Ik ben nu veel minder bezig met wat anderen ervan denken."

“Ik kan nu veel beter leven en genieten van het moment, ook als het eens minder goed gaat. Met als gevolg dat ik mij minder zorgen maak en minder stress ervaar.”

“Ik besef dat controle willen houden net het omgekeerde resultaat teweegbracht. Door los te laten ben ik nu steeds meer verrast over de veerkracht die mijn kind heeft en hoe hij zelf oplossingen bedenkt. Ik kan nu meer genieten van mijn kind en voel meer vertrouwen. Het traject was het mooiste cadeau dat ik mijzelf geschonken heb dit jaar.”

“Marleen heeft veel ervaring waardoor ze veel praktijkvoorbeelden geeft. Het samen meningen en ervaringen delen heeft mij vertrouwen gegeven. Ik voelde dat ik niet de enige was die mij soms onzeker voelde.”

“Ik heb veel gehad aan Marleen haar boek Meer dan goud. Het was net of ik mijn eigen verhaal las. Zij vertelt zoveel herkenbare dingen. Dat heeft mij tot nadenken gezet en mij bewuster  gemaakt. Ik probeer haar tips toe te passen en voel nu al resultaat.”

“Ik heb het coachingstraject met Marleen als erg leerzaam en plezierig ervaren. Het is heel fijn om met Marleen te sparren die bij alle zaken die met sport ouderschap komen kijken al een keer heeft meegemaakt. Door haar diverse aanpak van theorie, oefeningen en eigen ervaringen kreeg ik altijd tijdens een sessie een nieuw inzicht."

“Marleen kan haar heel goed inleven door haar eigen ervaringen als sporter en ouder. Ik voelde mij begrepen en gesteund.”

Wanneer je het gevoel hebt met je rug tegen de muur te staan... het kan zo niet verder, er moet iets veranderen… En dan ontdek je ‘Meer dan goud’. Investeren in jezelf en je gezin... zo waardevol en noodzakelijk! Dankbaar kijk ik terug op een niet altijd even makkelijk, maar zeer leerrijk traject.”

“Ik kan nu beter leven in het moment waardoor ik minder zorgen, onrust en stress voel.”

 “Het samen delen van ervaringen met Marleen bracht mij tot veel inzichten waardoor ik nu een betere band heb met mijn zoon.”